Tabancalar

Havalı Tabanca

  0

  Havalı tabanca bir dönem en az diğer silahlar kadar popüler bir silah çeşididir. Genellikle atış eğitimleri için tasarlanan havalı tabancalar atış müsabakalarında tercih edilir. Bir çok havalı tabanca markası bulunmaktadır. Havalı tabancanın bu kadar çok tercih edilmesinin başlıca sebebi  tehlikesiz olmasıdır. Havalı tabancanın temel çalışma prensibi içeriğine sıkıştırılan ve atış anında saçmaya kuvvet kazandıran itici gaz sistemidir. Havalı tabanca ve benzeri silahlar yaylı sistem, hava pistonu ya da karbondioksit tüplerle çalışabilir. Menzil uzaklığı ve atış hızı gibi faktörler kullanılan sisteme göre değişiklik gösterebilir. Havalı tabancaları diğer tabancalardan ayıran bir diğer özelliği ise taşıma ve bulundurma ruhsatı işlemleri ile ilgilidir. Ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye kanunlar değişiklik gösterse de havalı tabancaları ruhsat işlemleri diğer silah çeşitlerine göre nispeten daha kolaydır. Bir avantaj olduğunu söyleyebileceğimiz bu durum bazı şartlara göre değişkenlik gösterebilmektedir.

  Türkiye’de  4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun içeriğine baktığımızda havalı tabanca ve tüfeklerin av silahı olarak kullanılmadıklarını görüyoruz. Buna ek olarak toplantı ve gösteri gibi alanlarda kullanımının önüne de bir çok yasal engel koyulduğunu görmek mümkün.  Türkiye dışında başka ülkelerde de havalı tabanca kullanımı farklı yasal şartlara bağlanmıştır. Kanunen belirtilen kurallara uyulmadığı takdirde Türkiye’de para cezası uygulanmaktadır. Havalı tabancalar, ruhsat, harç gibi mali yükleri ödeme mecburiyeti bulunmayan ve fatura ile alım-satımı yapılan bir silah çeşididir. Genelde açık hava ve poligonlarda kullanılan havalı tabancalar her ne kadar avlanma amacı ile kullanıldığında illegal bir silah haline gelse de sadece avlanma amaçlı üretilen havalı tabancalar da mevcuttur. Avlanma amacı ile tasarlanan havalı tabancalar, avlanmanın getirdiği farklı ortam ve faktörlere göre belli ekipmanlarla kullanılır. Bunlara örnek olarak gece görüşü ve  silah dürbününü gösterebiliriz. Bahsi geçen ekipmanlarla donatılan havalı tabancalar normalde oldukları halden daha tehlikeli bir hale gelebilir. Saçma hızı ve şiddeti bu ekipmanlar ile yüksek seviyelere gelen havalı tabancaların yaratacağı etki yine aynı şekilde ağır sonuçlar doğurabilir. Havalı silahları en genel haliyle üç ana gruba ayırabiliriz.Bunlardan ilki ‘pnömatik havalı silahlar’ dediğimiz, sıkıştırılmış havayı kullanan, geri tepmesi düşük ve hafif silahlardır. Her ne kadar en çok tercih edilen havalı silahlar bu gruba dahil olsa da işlem ve hazırlama maliyetinin uzunluğu bu silahları av ortamlarında kullanışsız hale getirir.

  Havalı silahlar içinde tercih edilen bir diğer silah çeşidi ‘yaylı pistonlu havalı silahlar’dır.En az pnömatik havalı silahlar kadar tercih edilen bu silahlar fiyat performans açısından oldukça başarılı silahlardır. Yaylı pistonlu havalı silahlar, silahın namlusunun bir levye yardımı ile kurulması ile düşük sapma riski avantajı sağlayan silahlardır. Kesinlikle, can güvenliği ve yaralanmalara karşı boş atış yapılmaması gerektiğini  özellikle belirtmemiz gereken yaylı pistonlu sistemle çalışan bu silahların tek dezavantajının temel çalışma prensibini oluşturan namlunun  ve kilit sisteminin hızlı aşınması olduğunu söyleyebiliriz.Üçüncü ve son havalı silah türü olan karbondioksitli havalı silahlar, isminden de anlaşılabileceği gibi bütün çalışma enerjisini karbondioksit gazından alan silahlardır. Piyasada çokça bulunan ve maliyeti de düşük olan belli gramajlara sahip karbondioksit tüpleri ile çalışan havalı silahlar diğer silahlara nazaran bir çok öne çıkan özelliğe sahiptir. Bu özelliklerin başında hızlı ve seri atış yapabilmeleri, kurulmaya ihtiyaç duymamaları, hızlı ve ergonomik yapılarını gösterebiliriz.Bu özelliklerinden dolayıdır ki havalı silah müsabakalarında da karbondioksitli havalı silahlar sıkça kullanılmaktadır. Ayrıca spor amaçlı kullanılan silahlar içerisinde en çok talep gösterilen kümeyi havalı tabancalar oluşturmaktadır.

  Yorum yok

  Yorum yapın