Genel Bilgiler

Silah Terimleri, İngilizce-Türkçe Sözlük

  4

  Silah Terimleri

  İngilizce – Türkçe Silah Terimleri Sözlüğü

  A
  Accuracy: İsabet hassasiyeti
  ACP (Automatic Colt Pistol): İlk olarak yarım otomatik Colt tabancalarında kullanıldığı için bu adı taşıyan özel fişek.
  Action: Mekanizma
  Adapter: Herhangi bir silahta daha küçük bir mermi atılmasını sağlayan parça(lar).
  Adjustable Choke: Yivsiz av tüfekleri için ayarlanabilir şok
  Adjustable Sights: Ayarlanabilir gez ve/veya arpacık (nişangah tertibatı)
  Aim: Nişan – Nişan almak
  Airgun: Havalı silahı – Sıkıştırılmış hava ile çalışan silah.
  Ammunition: Cephane
  Anvil: Örs – Kapsül içi ateşleme destek pimi.
  Aperture: Diopter nişangahların nişan alma deliği.
  Aperture Sight: Diopter nişangah.
  Autoloading: Barut gazı tazyiği veya geri tepme ile boş kovanı dışarı atıp dolu fişeği namluya süren silah (Yarım otomatik silah).
  Automatic: Yukarıdakine ilaveten ateşlemenin de kendi kendine olması (tam otomatik silah- makinalı silah)
  Automatic Safety: Otomatik emniyet – Kubuz açılıp kapandığında kendiliğinden emniyete geçen düzenek.

  B
  Balance Point: Silahın denge noktası – Ağırlık merkezi.
  Ball: Misket – Eskiden dolma silahlarda
  kullanılan küresel çekirdek.
  Ball Ammunition: Askeri maksatla veya nişan için imal edilmiş, avda kullanılması uygun olmayan, dibi hariç tamamen sert bir metalle kaplı mermi çekirdeği.
  Barrel: Namlu
  Barrel Band: Gerdane
  Barrel Channel: Kundakta namlunun içinde bulunduğu kanal.
  Base Wad: Av fişeği dip tapası – Kapsülün bulunduğu bölüm.
  BB: Takriben 4 mm çapında bizde 0/2 olarak tanınan saçmaya yakın boyutta bir saçma – Bir tür havalı silah cephanesi.
  Bead: Küre şekilli arpacık.
  Beavertail: Geniş el kundağı.
  Big Bore: Büyük Çap – Genelde, 7.62 mm den büyük tüfek ve 9 mm den büyük tabanca çapları.
  Bipod: Özellikle yivli tüfeklerde kullanılan ikili istinat ayağı.
  Blackpowder: Karabarut.
  Blade Sight: Yaprak arpacık.
  Blank: Kurusıkı – Sadece gürültü çıkartmak için doldurulmuş fişek.
  Bluing: Meneviş – Kimyasal şekilde silaha renk verme.
  Bolt: Sürgü
  Bolt Action: Sürgülü (Mavzer tipi) mekanizma.
  Bolt Handle: Sürgü kolu.
  Bolt Release: Sürgünün mekanizmadan sökülmesini sağlayan mandal.
  Bore: Namlunun içi – Silah veya fişek tipine göre yivli veya yivsiz olabilir.
  Bore Diameter: Namlu çapı – Yivli silahlarda, yiv çekilmeden önceki yani setler arası çap.
  Boxlock: Yarım çakmaklı kırma silah baskülü.
  Box Magazine: Kasa – Kutu şarjör.
  Brass: Pirinç/sarı/metal kovan
  Breech: Namlunun, genelde fişek yatağının da bulunduğu, arka ucu.
  Breech Bolt: Namlunun arkasını
  kapatan sürgü tertibatı.
  Breech Loader: Arkadan dolan (ağızdan dolma olmayan) silah.
  Brush Load: Saçmaların kısa mesafede dağılmasını sağlayan fişek (Dispersan).
  Buckshot: Şevrotin – İri Saçma.
  Bullet: Mermi çekirdeği.
  Bullet Energy: Çekirdek enerjisi.
  Bullet Jacket: Mermi gömleği – Bakır, bronz, yumuşak çelik veya diğer metallerden yapılan ve kurşun nüveyı örten çekirdek kılıfı.
  Bullseye: Hedefin merkez dairesi.
  Butt: Dipçik – Kabza
  Butt Plate: Dipçiğin dibine takılan metal, plastik vb., tabla.

  C
  Caliber: Kalibre – Çap.
  Caplock: Kapsüllü çakmak
  Carbine: Karabina – Namlusu 55 cm den kısa yivli tüfek (Süvari Flintası gibi)
  Cartridge: Fişek – Silaha doldurulan bir atımlık mükemmel cephane kapsül, kovan, barut, tapa, saçma, mermi vb.nin komple halı)
  Case: Kovan – Metal plastik, kağıt vb.den mamul olup diğer fişek öğelerini bir arada tutan ve bunların silahta kullanımı sağlayan muhafaza.
  Centerfire: Merkezi vuruşlu ateşleme.
  Chamber: Fişek yatağı.
  Chamber Pressure: Silahın tasarımına esas olan, ateşleme sırasındaki fişek yatağı tazyiği.
  Charge: Şarj – Fişeğe konan barut miktarı.
  Checkering: Silah kabza ve elkundaklarında bulunan ve kaymayı önleyen tırtıl.
  Cheekpiece: Tüfek kundaklarında yanağa destekleyecek şekilde yapılmış veya eklenmiş kısım.
  Choke: Şok – Yivsiz av tüfeği namlularının uç tarafında saçmaların dağılmasını ayarlamak
  için yapılmış veya takılmış konik kısım
  Choke Tube: Namlu ucuna vidalanarak takılan değişebilir şok.
  Clay Bird/Pidgeon: Saçma tüfeği atışlarında kullanılan uçan hedef – Plaka – Tabak
  Cleaning Rod: Namlu temizleme harbisi.
  Cleaning Kit: Temizleme takımı.
  Clip: Çıkarılabilen/Değiştirilebilen kutu şarjör.
  Cock: Horoz – Horozu veya ateşleme iğnesini kurmak
  Cocking Handle: Kurma kolu.
  Cocking Indicator: Silahın kurulu / atışa hazır olduğunu gösteren düzenek
  Combination Gun: Aynı kubuz üzerinde birden fazla kalibrede, yivli ve/veya yivsiz namluları olan çok maksatlı silah (Örneğin; “Drilling” tüfek)
  Cone: Fişek yatağı çapından namlu çapına geçiş konisi.
  Corrosion: Karınca – pas.
  Crimp: Kovan ağızının mermi çekirdeği veya saçmaları tutması için kıvrılması.
  Crosshair: Tüfek dürbünleri içinde görülen nişan çaprazı.
  Cylinder: Toplu tabancaların “top”u (Genelde 5 veya 6 fişek yatağı olup bu sayı daha az veya daha çok da olabilir).
  Cylinder Choke: Şoksuz, hiç daralmayan namlu ucu.

  D
  Damascus Barrel: Sarma namlu (Dumansız barutlu av fişekleri ile asla kullanılmamalıdır).
  Double Action: Çift hareketli – Sağmal tetik (Tabancalarda, tetiğin çekilmesi ile horozun kurulup düştüğü düzenek) .
  Double-Barrel: Çift namlulu.
  Double-Trigger: Çift tetik.
  Doubling: Çift namlulu silahlarda ikinci namlunun birinci namlunun patlaması ile istek dışı patlaması.
  Drilling: Çok namlulu kırma tüfek (Genelde 2 yivsiz 1 yivli namlu bulunur).

  E
  Ear Protectors: Koruyucu kulaklık (patlama sesine karşı).
  Ejector: Ecektör. Kovan fırlatıcı.
  Elevation: İrtifa (Vuruş noktasının yukarı-aşağı ayarlanması)
  English Stock: İngiliz kundak tabir edilen kabza çıkıntısı olmayan kundak.
  Expanding Bullet: Avda kullanılan, doku içinde genişleyen çekirdek.
  Extractor: Kovan çekme tırnağı.
  Extra-Full Choke: Tam (4/4) şoktan daha toplu saçma atan şok.
  Eye Relief: Tüfek dürbünü ile göz arasındaki mesafe. Çok tepen tüfeklerde dürbünün göz veya alına çarpmaması için oldukça önemlidir.

  F
  Feed Mechanism: Hazneden yatağa fişeği taşıyan düzenek.
  Feet Per Second (fps): Fit(ayak)/Saniye (Amerikan ve İngiliz terminolojisinde) olarak mermi hızını gösteren birim (Metrik sistemde m/s veya mps veya metre/saniye).
  Field-of-View: Görüş alanı.
  Finish: Silahın metal ve ahşap aksamının rengi/cilası/boyası.
  Firearm: Ateşli silah.
  Firing Mechanism: Ateşleme tertibatı.
  Firing Pin: Ateşleme iğnesi/pimi.
  Fixed Sights: Ayarlama tertibatı olmayan nişangah.
  Flintlock: Çakmak taşlı ateşleme tertibatı.
  Forcing Cone: Fişek yatağı çapından namlu çapına geçiş konisi.
  Forend: El kundağı.
  Fore Sight: Arpacık.
  Fouling: Namlu içinde kalan barut, kurşun, vb. kalıntıları.
  Frame: Tabancalarda kubuz.
  Free Pistol: Bir tür müsabaka tabancası.
  Free Rifle: Bir tür müsabaka tüfeği.
  Front Sight: Arpacık
  Full Choke: Tam (4/4) şok.

  G

  Gas Operated: Patlayan fişek gazı tazyiği ile çalışan yarım veya tam otomatik silah.
  Gauge: Türkçe’de numara veya çap olarak tabir edilen yivsiz av tüfeği namlu çapı.
  Grain: 0.0648 gr.lik ağırlık birimi.
  Grip: Silahın tetik eliyle tutulan kısmı.
  Grip Safety: Silahın ateşlenebilmesi için tetik eliyle sıkılaması gereken ek emniyet tertibatı.
  Grooves: Yiv(ler).
  Gun Case: Silah kılıfı.
  Gun Powder: Barut.
  Gun Stock: Silah kundağı.

  H
  Hammer: Horoz.
  Hammer Block: Horozun iğneye veya fişeğe vurmasını önleyen aksam.
  Hammerless: Horozsuz (yaylı iğneli) veya gizli horozlu.
  Handgun: Genelde bir elle atılan silah (tabanca).
  Handloading (Reloading): Fabrikasyon olmayan, elle veya basit makinalarla, fişek doldurma işlemi.
  High Base/Brass: Metal kısmı yüksek olan av kovanı.
  Hollow Point: Daha çabuk genişleme sağlamak için ucu delik olan mermi çekirdeği.
  Holster: Tabanca kılıfı.
  Hull: Atılmış veya boş kovan.

  I
  Ignition: Ateşleme.
  Improved-Cylinder Choke: Çeyrek (1/4) şok.
  Iron Sights: Gez ve arpacık (Mercek, lazer, vb. kullanmayan normal nişangah)

  J
  Jacket: Mermi gömleği – Bakır, bronz, yumuşak çelik veya diğer metallerden yapılan ve kurşun nüveyı örten çekirdek kılıfı.
  Jam: Tutukluk, inkita.

  L
  Lands: Set(ler).
  Lead: Önleme / Kurşun metal.
  Length of Pull: (Ön) Tetikten dipçik taban ortasına kadar olan mesafe.
  Lever: Kırma tüfek açma mandalı.
  Lever Action: Levyeli (kovboy tüfeği benzeri) mekanizma.
  Load: Dolu, sıkı.
  Loading Press: Fişek doldurma makinası.
  Lock: Çakmak, ateşleme tertibatı

  M
  Magazine: Şarjör.
  Magazine Catch/Release: Şarjör mandalı / düğmesi.
  Magazine Cut-Off/Disconnector: Şarjörü devreden çıkartıp silahın her atış için tek tek doldurulmasını sağlayan düzenek.
  Magazine Plug: Yüksek kapasiteli şarjörleri yasal kapasiteye indiren parça.
  Magnum: Benzer çaptakilerden daha fazla enerjili fişekler ve bunları atan silahlar.
  Mainspring: Ana ateşleme yayı / Horoz yayı.
  Malfunction: Arıza.
  Master Eye: Hakim göz.
  Match: Yarışma.
  Match Ammunition: Yarışma fişeği (Av veya askeri maksatlı fişeklere nazaran daha hassas hazırlanmış).
  Matchlock: Fitilli çakmak.
  Matte Finish: Mat/Parlamayan silah boyası.
  Metallic Sights: Bkz. Iron Sights
  Modified Choke: Yarım (1/2) şok.
  Munition: Cephane, mühimmat.
  Mushroom: Genişleyen mermilerin alması arzulanan mantar benzeri şekil.
  Muzzle: Namlunun ön ucu.
  Muzzle Energy: Mermi veya saçmanın namludan çıkış enerjisi.
  Muzzle Velocity: Mermi veya saçmanın namludan çıkış hızı.
  Muzzleloader: Ağızdan dolma silah.

  N
  Neck: Yivli silah kovanlarında çekirdeği kavrayan kısım; boyun.
  Nose: Çekirdeğin ucu.

  O
  Open Sight: V veya U çentikli klasik gez.
  Operating Handle: Çalıştırma kolu (Bkz. Bolt/Charging Handle)
  Over/Under (O/U): Süperpose.

  P
  Parkerize: Genellikle askeri silahların metal aksamında kullanılan gri/yeşil bir boya.
  Patch: Namlu temizleme bezi.
  Pattern: Saçma grupmanı.
  Peep Sight: Diopter gez.
  Pellet: Av fişeklerinde veya havalı silahlarda kullanılan saçma veya çekirdek.
  Percussion Lock: Bkz; caplock.
  Pin: Bkz.; Firing Pin.
  Pistol: Toplu/Revolver dışındaki tabancalar.
  Pistol Grip: Tüfeklerde tabanca sapı benzeri kabza.
  Plug: Bkz.; magazine plug.
  Point of Aim: Nişan noktası.
  Point of Impact: Vuruş noktası.
  Point Shooting: Nokta atışı veya insiyaki atış.
  Powder: Barut.
  Powder Charge: Barut hakkı.
  Powder Measure: Barut ölçeği.
  Pressure: Tazyik.
  Primer: Kapsül.
  Primer Pocket: Kapsül yuvası.
  Proof: Namlu ve/veya mekanizmaların sağlamlığını teyit için yapılan yüksek şarjlı deneme atışı.
  Proof Load: Yukarıda anlatılan sınama işlemi için kullanılan yüksek şarjlı dolu.
  Proof Mark: Yukarıda anlatılan sınama işleminin yapıldığını gösteren namlu ve mekanizmaya vurulan resmi işaret.
  Pump-Action: Pompalı mekanizma.

  R
  Ramrod: Dolma silah harbisi.
  Range: Menzil, erim

  S
  Safety: Emniyet.
  Scattergun: Bkz.; Shotgun.
  Scatter Load: Bkz.; Brush Load.
  Scope: Silah nişan dürbünü.
  Scope Bases/Mounts: Dürbün takılabilmesi için silaha bağlanan ayaklar.
  Scope Rings: Silaha takılabilmesi için dürbüne takılan halkalar.
  Selective Ejector: Çifte / Süperpoze silahlarda sadece atılmış kovanı dışarı atan düzenek.
  Selector: Çifte/Süperpoze silahlarda ilk atılacak namluyu seçme tertibatı.
  Semi-automatic/Self Loader: Yarım otomatik silah.
  Shell: Yivsiz av tüfeği fişeği.
  Shooting Glasses: Atış gözlüğü.
  Shot: Saçma / Atış / Atıcı.
  Shotgun: Yivsiz av tüfeği
  Shot Pattern: Bkz.; Pattern.
  Shotshell: Bkz.; Shell.
  Side-by-Side: Yan yana namlulu (klasik) çifte.
  Sight: Nişangah.
  Sighting-In: Sıfırlama.
  Single Action: Tek hareketli

  T
  Takedown: Namlu ve mekanizma-kundak kısımları taşıma kolaylığı için ayrılabilen tüfek / Sökme.
  Target: Hedef.
  Telescopic Sight: Bkz.; Scope.
  Thumb Safety: Baş parmakla çalıştırılan emniyet mandalı.
  Top Lever: Bkz.; Lever.
  Trajectory: Merminin namluyu terk ettikten sonra takip ettiği yol.
  Trigger: Tetik.
  Trigger Guard: Tetik korkuluğu.
  Tubular Magazine: Bazı tüfeklerde kullanılan boru şarjör.
  Twist (Rate of): Çekirdek dönme hızını tayin eden yiv hadve boyu.

  V
  Variable Choke: Bkz.; Adjustable choke.
  Variable Scope: Büyütme gücü değiştirilebilen dürbün.
  Velocity: Sürat.
  Ventilated Rib: Özel ayaklar üzerinde namlu dan yükseltilmiş bant.

  W
  Wad: Tapa.
  Wadcutter: Tabanca atışlarında hedefi temiz delecek şekilde imal edilmiş özel çekirdek.
  Wheellock: Çarklı çakmak.
  Wind Deflection/Drift: Rüzgar etkisiyle çekirdeğin yatay kayması. Menzil kısalığı sebebiyle yivsiz av tüfeklerinde dikkate alınmaz.
  Windage: Nişan ve vuruş noktaları arasındaki yatay farkı ortadan kaldırmak için yapılan
  nişangah ayarı.

  X
  X-Ring: Yivli silah yarışma

   

  4 YORUM

  Yorum yapın