Genel Bilgiler

Ruhsatlı Silah Almak İçin Yasal Şartları

  0

  İnsanların en temel yaşam unsurlarından biri olan güvenlik günden güne sağlanması daha zor bir unsur haline gelmektedir. İç ve uluslararası arenadaki askeri gelişmeler  ile doğru orantılı olarak hareketlenen silah endüstrisi, 20. Yüzyılın sonlarından bu yana hızla artan bireysel silahlanma ile daha da hızlı bir ilerleme katetmiştir. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bölge veya ülke farketmeksizin insanlar  güvenlik amacı ile kısmi bir silahlanmaya başlamışlardır.Bugün her ne kadar bireysel silahlanma oranı tehlikeli boyutlara gelmişse de hala artmaktadır.Ülkeler , artık vatandaşlarına silah bulundurma ve kullanma hakkı tanıtan silah ruhsatını verirken daha dikkatli ve kontrollü olmaya çalışmaktadırlar.Bu yüzden her bir ülke silah ruhsatı alımını belli şart ve koşullara bağlamışlardır.Yine bu koşullar ülkeden ülkeye çeşitli zorluklar göstermektedir.

  Devletler, silah bulundurma ruhsatını talep eden bireyin bu talebinin nedeni ve onun toplumdaki konumuna göre ruhsat türleri oluşturmuşlardır.Ülkemizde de en genel haliyle av amaçlı ruhsat, meslek grubu odaklı ruhsat ve bulundurma ruhsatı geçerli olmakta ve en yoğun şekilde kullanılmaktadır.Türkiye’de yasalara tabi olarak belirlenen silah alma ruhsatına sahip kişileri şöyle sıralayabiliriz; Kuyumcular,  müteahitler, müdür ve yardımcıları, pilotlar, poligon sahipleri, avcılık faaliyetleri ile ilgilenenler,  özel basın mensupları,  fahri konsoloslar, meclis üyeleri, hakim ve savcılar,  muhtarlar ve her sene miktarı devlet  tarafın belirlenen bir maddi miktarın üstünde ciro yapan şirketlerin müdürleri ve benzerleri. Bu kişi ve tüzel kişiler bulundukları hal ve konum neticesi ile silah ruhsatı alma hakkına herhangi bir bireyden daha kolay  ve esnek bir şekilde sahip olabilirler.Türkiye’de, bölge emniyet müdürlüklerine, emniyet müdürlüklerinin kapsama alanına girmediği taktirde yine İç İşleri Bakanlığı ile organik bir bağı olduklarından dolayı  Jandarma komuta alanlarındaki Jandarma Komutanlıkları’na nüfus cüzdanı, sağlık raporu, adli sicil kaydı , parmak izi raporu ve fotoğraf gibi gerekli ve talep edilen belgeler ile silah ruhsatı başvurusu yapılabilir.

  Maliye Bakanlığı, silah ruhsatı hakkı tanınan şahıslardan belli dönemler aralığı ile harç ücreti talep etmektedir. Geçerlilik süresi  5 yıl olan bu harç ücretleri 2014 yılı itibari ile bulundurma 1.028,40 TL, taşıma 3,214,00 TL, meslek mensubu taşıma 3.214,00, av tüfeği ruhsatnamesi  3.214,00 olarak belirlenmiştir.Yasalara bağlı olarak silah ruhsatının verilmediği durumlar da olmaktadır.Bunları; 21 yaşından küçük olmak, fiziki yahut zihni herhangi bir engele sahip olmak, ruhsatlı silah ile suç işlemek veya mahkum olmak,  dolaylı yoldan ruhsatlı silah ile suça sebebiyet vermek, kesici ve delici aletler ile herhangi bir suç işlemiş olmak,  kaçakçılık ve kara para aklama benzeri  suçlar, ihaleye fesat karıştırmak, alım-satım gibi ticari unsurlarda yolsuzlukluk yapmak,  ruhsatlı silahı başka bir şahsa vermek, devlete karşı ağır bir suç işlemiş ve hüküm giymiş olmak,  meskun mahalde suç işlemiş olmak, başta orman kanunu olmak üzere yasaya bağlı kalınması gereken kanunlara muhalefet etmek, yüz kızartıcı suç işlemek ve  uyuşturu madde kullanmak olarak sıralayabiliriz.Silah taşıma ve silah bulundurma hakkı birbirinden ayrı ele alınmaktadır.6136 sayılı kanun maddesi kapsamında silah taşımanın yasak olduğu yerler şu şekilde belirtilmiştir; eğitim öğretim kurumları, öğrenci yurtları, siyasi parti toplantıları ve yürüyüşleri, duruşma sırasında mahkeme alanları, akıl hastaneleri ve hastanelerin psikiyatri bölümleri, dernek binaları, sendikaların yürüyüş ve eylem alanları, cezaevleri, ıshalevi,  infaz kurumları, grev ve eylem yapılmakta olan işyerleri, spor müsabakalarının yapıldığı stad ve tesisler, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından belirtilen kamu alanları. Günümüz Türkiye’sinde artık ateşli silahlarla işlenen suçların cezası hızla artmakta ve buna karşın ruhsat işlemleri daha sıkı bir hale gelmektedir.

  Yorum yok

  Yorum yapın