Genel Bilgiler

Noter Tarafından Düzenlenen Vekaletname İle Silah Devredilebilir mi?

  0

  Noter Tarafından Düzenlenen Vekaletname İle Silah Devredilebilir mi?

  Her hukuki hem de idari yönden silah devir işlemlerinde yapılması gereken bir takım işlemler bulunmaktadır. Hukuki yönü noterlere idari yönü de valiliklere bağlı olarak karşımıza çıkar. Silahı devir almayı düşünen şahsın durumunun ilgili yönetmeliklere uygun olup, olmadığının tespiti halinde hiçbir sorun ile karşılaşılmaz.

   

  Noter tarafından devir ya da hibe sözleşmesi doldurulması sonucu gerçekleşen bir işlem olduğundan tüm gerekenleri yapmanız gerekiyor. Bu tür işlemleri yapmadan silahı kendi aranızda devretmeniz kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir. Her şeyi yasalar doğrultusunda yapmanız tavsiye edilir. Aksi takdirde; başınız büyük derde girebilir.

   

  Silahı devralacak kişinin engelinin bulunmaması da şartlar arasında.

  Yorum yok

  Yorum yapın