Balık Avı

Sülün

  0

  Denizde kumlu zeminde gömülü olarak yaşamını sürdürür, böyle bir çok avcıdan kendini kumun altında gizleyerek korumuş olur. Kum tepeciği ile kendini gömülü olduğu yerde anlaşılan eder, midye türleri ile akrabalığı olsada, onlar kadar güzel netice veren bir yemdir. Sülünesin rengi kirli sarıdır, kum üstünde yerini anlaşılan eden sülünesi ortaya çıkarmak için ince bir lif kullanılır, sülünesler çok hassas canlılardır, kendilerine dokunan yada bir birşey hissettiklerinde çabucak kabuklarını kapatırlar, aha bu vaziyette sülünesin başından içine dosdoğru sokulan telle birlikte ,sülünes kendini duyarlılığı ile çabucak muhafaza etmek gayeli kapatır, teli kendimize dosdoğru çektiğimizde ise sülünes tele asılmış olarak kumun içinden çıkarılır. Bu muamele sülünese hiç bir kayıp vermez, yaşamını etkilemez. Sülünes sağlam bir yemdir, uzun süreler muhafaza edilebilir, mevta haliyle dahi verimkâr avlar gerçekleştirilebilir, çabucak hemen midye türevi yemlerle yakalanabilen bütün balıklar, sülüneslede yakalanabilmektedir.
  Sülünesin boyu büyük ihtimalle bir parmak büyüklüğündedir,sülünes yem olarak hazırlanma aşamasında, kendini muhafaza etmek gayeli kabukları kapalı durumdadır, sülünesin yem yapılacak kısmı içindeki ten olduğundan öncelikle 2 kışır aralarında ,sülünesi koruyan zar, bıçak sayesinde belli belirsiz çizilerek kabuklar 2 yana açılır, kabuğun içerisinde dolgun bir ten vardır.
  İki kabuğu açılan sülünes, çabucak yan resimde görüldüğü buna benzer içi dolgun bir ete sahiptir, ortada kısmı çok yumuşaktır, belli belirsiz siyahımsı olan kesim yem olmaya elverişli değildir, midye buna benzer görünen solgun bütün ten ise oltada kullanılacak yemdir.
  Sülünesin başı tarafı, etinin en kıymetli yeridir, oltada kullanılmaya en oranlı yeri burasıdır, bir solucan tipinde görünen etinin bu yeri, sualtında balıklarında ilgisini çeker. Başı tarafı kesilerek, lime parça kullanılabileceği buna benzer ,avın ve iğnenin büyüklüğüne gereğince bütün olarakta takılabilir.
  Orta kısmı çok yumuşak olduğundan iğneye takmaya elverişli değildir, ek olarak çok başı kısımları kullanılır. Mahsus gökyüzü aldığı 2 taraftada bulunan başı kısmındaki ten ,çok serttir, bu ten resimdede görüldüğü buna benzer lime parça kesilir ve iğneye takılır. Sülünesin arta olan kabuklarıyla balıkları çevreye toplamak gayeli yemleme yapılabilmektedir, kabuklarıda böyle değerlendirilir.
  Av talepleri büyük ise ,sülünes bir iğneyi kaplayacak şekilde takılır, çift köstekli takımlarda yem, halkalar durumunda kesilip kullanılır. Sülünesle midye ve benzeyen yemlerle sönümsüz her balık yakalanabilmektedir. Sağlam bir yem olduğundan muhafazası kolaydır, serin ve nemli ortamda 3-5 zaman canlı tutulabilmektedir, sülünesin mevta olması yem özelliğini kaybettirmez. Canlı olup olmadığını bellemek için 2 kışır aralarında bulunan zara, temas edilmesi yeterlidir, canlı sülünes bu temasta kendini koruma refleksiyle kabuklarını içe dosdoğru kapatır .

  Yorum yok

  Yorum yapın