Balık Avı

Balıkçılık Türleri

  0

  “Gerçekleştirilme amacına göre balıkçılık”
  Avcılık faaliyetlerinin önemli bir dalı olarak kabul edilen ve gıda sanayii için önemli hammadde kaynaklarından bir tanesi olan balıkçılığın birçok farklı türü bulunmaktadır. Balıkçılığı öncelikle gerçekleştirilme amacına göre sınıflandırmak gerekmektedir. Balık avı faaliyetlerinin gerçekleştirilme amaçları iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Birincisinde, balık avının belirtilen gıda sanayiine hammadde sağlamak ve bunu gerçekleştirirken aynı zamanda ticari kazanç elde etmek söz konusu olurken, ikincisinde kişilerin amatör olarak balıkçılık faaliyetleri ile ilgilenebilmeleri söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla balıkçılıkla amatör olarak ilgilenen kişilerin bu işi hobi olarak gerçekleştirdikleri ve bundan ticari bir kazanç elde etme gibi bir amaçlarının olmadığı söylenebilmektedir. Balıkçılık faaliyetleri ile ticari kazanç sağlamak amacıyla ilgilenmek isteyen kişilerin yetkili mercilerde çeşitli izin belgelerine sahip olmaları gerekmektedir.

  amator-balikcilik

  “Kullanılan ekipmanlara göre balıkçılık “
  Balıkçılık faaliyetlerinin gerçekleştirilme amaçlarına göre sınıflandırılmalarının dışında, balık avında kullanılan alet ve ekipmanlara göre sınıflandırılabilmeleri de mümkün olabilmektedir.  Bu çeşit bir sınıflandırmada balıkçılık ağ balıkçılığı, zıpkın balıkçığı ve olta balıkçılığı  olarak sınıflandırılabilmektedir. Bu balıkçılık türlerinden en fazla yedek ekipman gereksinimi duran balıkçılık türü ise olta balıkçılığı olmaktadır. Olta balıkçılığında balığın misina ucundaki yeme gelmesinin beklenmesi gerekmekte dolayısıyla balığın misinaya çekilmesi için farklı ve etkili ekipmanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

  su-alti-balikcilik

  “Tatlı su ve tuzlu su balıkçılığı”
  Ayrıca balıkçılığın hangi sular üzerinde gerçekleştirildiği de balık avı faaliyetlerinin sınıflandırılmasında önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda balıkçılık faaliyetlerini tatlı su balıkçılığı ve tuzlu su balıkçılığı olarak sınıflandırabilmek mümkün olmaktadır.  İç sular kapsamına giren akarsu göl ve nehirler tatlı su balıkçılığının yapıldığı sulardır. Tuzlu sular kapsamına ise denizler girmekte, denizlerde biyoçeşitlilik daha yüksek olduğundan bu iş  ile ticari anlamda ilgilenen balıkçıların avlanma faaliyetleri için denizleri tercih ettikleri bilinmektedir.

  Tekneyle-Amator-balikcilik

  Yorum yok

  Yorum yapın